Teams Gedragscode

AMUSEER JEZELF DOOR JE IN TE ZETTEN VOOR JE PLOEG!

De speler

Het is de bedoeling dat je als speler plezier aan je sport kan beleven. Dit begint bij jezelf, door met een goede mentaliteit en een grote dosis inspanning je in te zetten voor je ploeg. Het belangrijkste codewoord is RESPECT! Dit met volgende letters:

  R van respect:

  Respect voor iedereen binnen en buiten de club. Alleen door zelf respect te tonen, dwing je respect af. Respecteer de spelregels en heb respect voor je trainer, je ploegmaten, je tegenstanders en de scheidsrechters. Ook al ben je van mening dat deze fout zijn, behandel hen met respect en op een beleefde manier. Wij zullen niet tolereren dat spelers fysiek of verbaal hun ongenoegen uiten tegenover hun trainer of anderen. Sancties zullen hierbij genomen worden als dit zich blijft herhalen.

  E van evalueer:

  Evalueer steeds voor je onderneemt. Ga na welke gevolgen je daden kunnen hebben op jezelf, je ouders, of de ploeg. Enkel op die manier kan je problemen vermijden.

  S van sportief:

  Wees steeds een sportman. Gedraag je er ook naar. Leef op een gezonde manier.

  Wees steeds sportief naar je ploegmaten, je tegenstrevers en de scheidsrechters.

  P van positief:

  Neem steeds een positieve houding aan tov ploegmaten, trainer en club. Bekritiseer hen nooit tov anderen, maar bespreek het op een beleefde manier met de betrokken personen zelf.

  E van erkenning:

  Heb erkenning voor al hetgeen de vrijwilligers van RC Pajot doen voor jou als speler. Enkel door hun werk zijn we in staat om jou te laten spelen. Wees dus steeds correct tegenover deze mensen.

  C van competitief:

  Een gezonde vorm van competitie is noodzakelijk om door te groeien tot een volwaardig sportman. Strijdvaardigheid en inzet zijn de meest belangrijke woorden voor een competitief karakter. Laat dit echter geen extreme vormen aannemen en beheers jezelf!

  T van tijdig:

  Op tijd komen is een vorm van respect. Wees steeds op tijd voor trainingen, wedstrijden of vertrekuren. Onverwachte situaties die leiden tot te laat komen worden gemeld aan je trainer. Kan je niet komen trainen of spelen, verwittig dan tijdig je trainer of team manager.

De ouder

Hiermee willen we uiteraard geen regels of plichten opleggen aan de ouders, wel enkele zaken verduidelijken.

Tracht ervoor te zorgen dat uw kinderen steeds op tijd aankomen voor trainingen of wedstrijden. Jonge kinderen zijn hiervoor afhankelijk van u. Indien u niet aanwezig kan zijn bij een wedstrijd, zorg er dan voor dat uw kind wordt opgevangen door iemand anders. Voor de benjamins is dit een must, de trainer is immers geen babysit. Kan uw kind niet komen, laat hem/haar dan de trainer verwittigen of verwittig zelf de trainer, team manager van uw kind. Doe dit tijdig. Uw kind zal het leuk vinden als u af en toe, of zelfs altijd, naar hun wedstrijden kan komen kijken. Dit is een extra stimulans voor hen een bevestiging van uw steun in hun sport. Hou er ook rekening mee dat uw kind moet spelen voor zijn of haar plezier, het zijn geen miniprofs die we moeten pushen! Moedig hen en hun ploegmaten dan ook aan op een positieve manier en bekritiseer niemand. Zijn er problemen (van gelijk welke aard), dan kan u dat steeds bespreken met de trainer, ploegverantwoordelijke, jeugdcoördinator of kernbestuur. Ouders die bepaalde taken op zich willen nemen zijn uiteraard steeds welkom. Promoot rugby door het doorgeven van persoonlijke ervaringen en het benadrukken van de ‘geest van rugby’ als ouder, vriend, familielid, onderwijzer, sponsor enz,….

Geniet van rugby als supporter en draag bij tot de identiteit en sociale aspecten van rugby op alle niveaus.